Header

Ubezpieczenie NNW 2019/20

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 ROK SZKOLNY 2019/20

UBEZPIECZYCIEL:  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

OFERTA EDU PLUS

OWU Edu Plus 2019_05

Zał nr 1 Postanowienia Dodatkowe-_szkoły podstawowe

ZAKRES UBEZPIECZENIA: Ubezpieczenie obejmujące całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas; nauki, w drodze do szkoły i ze szkoły do domu, w życiu prywatnym, powstałe na terytorium całego świata.

OKRES UBEZPIECZENIA: 01.09.2019- 31.08.2020

Składka NNW za 1 osobę 37 zł

ZAKRES PODSTAWOWY        SUMA/LIMIT UBEZPIECZENIA
Śmierć   Ubezpieczonego wskutek NW 12 000 zł
Śmierć  wskutek NW wypadku komunikacyjnego 16 000 zł
 Z tytułu  uszczerbku na zdrowiu wskutek NW 12 000 zł
 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 12 000 zł
 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 120 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 3 600 zł
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku NW 1 200 zł
Śmierć obojga  rodziców Ubezpieczonego w wyniku NW 3 600 zł
 ZAKRES DODATKOWY

 D 4- pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW– płatny od 1-go dnia, max za 100 dni pobytu w szpitalu  (przy minimum 3- dniowym pobycie)

 D4- Pobyt rodzica lub prawnego opiekuna  Ubezpieczonego w szpitalu w związku z opieką nad hospitalizowanym do 14 roku życia- płatny od 1- go dnia, max za 10 dni pobytu

D 5- Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby- płatny od 1-go dnia, max za 100 dni pobytu w szpitalu  (przy minimum 3- dniowym pobycie)

D5- Pobyt rodzica lub prawnego opiekuna  Ubezpieczonego w szpitalu w związku z opieką nad hospitalizowanym do 14 roku życia- płatny od 1- go dnia, max za 10 dni pobytu

D6-Poważne choroby

 D 10- Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP (w tym odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego) oraz rehabilitacja w wyniku NW

 

  • 80 zł/ dzień

 

  • 20 zł/ dzień
  •  
  • 50 zł/dzień

 

  • 20 zł/dzień

 

  • 1000zł
  •  
  •  do 1000 zł
  •  
  •  do 500 zł