Header

Rekrutacja 2019/20

Wydział Oświaty w Zabrzu informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do:

 • 1) publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;
 • 2)  klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej;
 • 3) klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż klasa pierwsza w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie;
 • 4) przyjęcia uczniów do klasy siódmej publicznej szkoły podstawowej powstałej
  z przekształcenia gimnazjum, będą obowiązywały następujące akty prawa miejscowego:
 •  UCHWAŁA NR XXXVIII/428/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r.                                  w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/429/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r.                                   w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów
  i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 • Zarządzenie Nr 18/WO/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 16 stycznia 2019 r.                                 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, na rok szkolny 2019/2020
 •  Zarządzenie Nr 19/WO/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 16 stycznia 2019 r.                                 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, prowadzonej przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
 •  Zarządzenie Nr 21/WO/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 16 stycznia 2019 r.                                  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż klasa pierwsza w tych szkołach, prowadzonych przez Miasto Zabrze
 •  ZARZĄDZENIE NR 20/WO/2019 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 16 stycznia 2019 r.           w sprawie określenia terminów składania wniosków o przyjęcie w roku szkolnym 2019/2020 uczniów do klasy siódmej publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Miasto Zabrze, powstałej z przekształcenia  gimnazjum