Header

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22

Wydział Oświaty w Zabrzu informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do:

  • 1) publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;
  • 2)  klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej;
  • 3) klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż klasa pierwsza w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie
  • UCHWAŁA NR XXXVIII/429/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r.                                      w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów
    i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  •  Zarządzenie Nr 66/WO/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29 stycznia 2020 r.                                     w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, prowadzonej przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

 

 

Skip to content