Header

Organy szkoły

 Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16

 • mgr  Monika Fereniec

Wicedyrektor  Zespołu

 •  mgr Wiesława Wajda

Grono Pedagogiczne 

       kl. I- III  edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Chromik Anna                                                                                           
 • mgr Grybska- Szczesnewicz Izabela                                                                        
 • mgr Jaroszkiewicz Anna
 • mgr  Wajda Wiesława
 • kl. IV- VIII
 • mgr Asztęborska Joanna- pedagog  
 • mgr Cichy Dariusz- historia, geografia
 • mgr Goleśny Katarzyna- j. niemiecki
 • mgr Fereniec Monika- j. polski
 • mgr Jamrozik Tomasz- muzyka
 • mgr Jaroszkiewicz Anna- plastyka
 • mgr Jurczyk Małgorzata- informatyka
 • mgr Kowalik Bartosz- chemia
 • mgr Kozieł Lucyna- religia
 • mgr Mieczkowska Martyna- j. polski, wychowawca kl. V a
 • mgr Lisiecka-Czernik Anna – przyroda, biologia, wychowawca kl. IV
 • mgr Malina Katarzyna- j. polski                                                              
 • mgr Mucha Joanna- j.angielski, wychowawca kl. VIII
 • mgr Moralewicz Michał- wych. fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Nadolski Sławomir- informatyka
 • mgr Poloczek Katarzyna- fizyka
 • mgr Poloch Barbara- wdżwr
 • mgr Rzepka Łukasz- wych. fizyczne, wychowawca kl. VI
 • mgr Sonnenfeld Radosław- wiedza o społeczeństwie
 • mgr Sulewska Rozwita- geografia
 • mgr Wilga Magdalena- j. angielski, technika, doradztwo zawodowe, wychowawca kl. VII
 • mgr Wróbel Anna- matematyka, wychowawca kl. V b                                                                                    

Rada Rodziców  

 • DOROTA DZIUBEK
 • AGNIESZKA ROMANOWSKA
 • JUSTYNA KOWOL

 Samorząd  Szkolny

 •  – przewodnicząca
 •  – zastępca przewodniczącej
 •  – sekretarz/ skarbnik