Header

Organy szkoły

 Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16

 • mgr  Monika Fereniec

Wicedyrektor  Zespołu

 •  mgr Anna Chromik

Grono Pedagogiczne 

       kl. I- III  edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Chromik Anna,  wychowawca kl. I                                                                                           
 • mgr Grybska- Szczesnewicz Izabela, wychowawca kl. II                                                              
 • mgr Klaudia Jadczyszyn, wychowawca kl. III

       kl. IV- VIII

 • mgr Ewelina Anderwald – wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Asztęborska Joanna – pedagog, wychowawca kl. VIII
 • mgr Jolanta Bednarek – j. angielski
 • mgr Teresa Bieniek – plastyka
 • mgr Barbara Cedro – logopeda
 • mgr Cichy Dariusz – historia, geografia
 • mgr Dudek Barbara – j. polski, wychowawca kl. V
 • mgr Fereniec Monika – j. polski, wychowawca kl. IV
 • mgr Jurczyk Małgorzata – informatyka
 • mgr Klimek Bernarda – fizyka, chemia
 • mgr Kozieł Lucyna – religia
 • mgr Rafał Krzemiński – informatyka
 • mgr Lisiecka-Czernik Anna – przyroda, biologia, wychowawca kl. VI
 • mgr Marta Mazur – technika                                                      
 • mgr Moralewicz Michał – wych. fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • lic. Mucha Joanna – j. angielski, wychowawca kl. VII a
 • mgr Dorota Nowak – j. niemiecki
 • mgr Piotr Nowak – muzyka, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Krzysztof Orzeszek – wych. fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Ryszard Paluch – religia
 • lic. Dawid Placiak – matematyka, wychowawca kl. VII b
 • mgr Małgorzata Słowikowska – bibliotekarz
 • mgr Anna Szyszkowic – psycholog                                                                     

Rada Rodziców  

 • WOJCIECH KWOCZALA
 • MARTA SOBOLEWSKA
 • SANDRA GARBULOWSKA

 Samorząd  Szkolny

 •   – przewodnicząca
 •   – zastępca przewodniczącej
 •   –  sekretarz

 

Skip to content