Header

Współpraca ze środowiskiem

Znalezione obrazy dla zapytania środowisko lokalne zabrzeWspółpraca ZSP nr 16 ze środowiskiem lokalnym

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 16 współpracuje z:

 • Radą Rodziców Szkoły i Przedszkola.
 • Radą Dzielnicy Zandka– na wsparcie finansowe Rady Dzielnicy i współorganizację różnych imprez szkolnych i środowiskowych zawsze możemy liczyć.
 • Urzędem Pracy, dzięki tej współpracy na terenie przedszkola i szkoły realizują staż stażystki, które wspomagają pracę nauczycieli.
 • Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu – na terenie szkoły i przedszkola   studentki kolegium odbywają praktyki.
 • Strażą Miejską, która chętnie wspomaga nas w działaniach edukacyjnych i  w rozwiązywaniu różnych sytuacji wychowawczych oraz współorganizuje  z nami różne imprezy szkolne.
 • Policją  (komisariat III) oraz z dzielnicowym Zandki, którzy wspierają nas w działaniach  wychowawczych, interweniują w sytuacjach kryzysowych.
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, który wspiera nas w działaniach opiekuńczych i  socjalnych.
 • Domem Dziecka, którego wychowankowie uczęszczają do szkoły.
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zabrzu, w której rodzice i uczniowie otrzymują pomoc psychologiczno- pedagogiczną.
 • Kuratorami sądowymi i społecznymi, którzy wspierają rodziców w ich działaniach wychowawczych, podejmują stosowne  interwencje.
 • Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, dzięki której w klasach młodszych możemy realizować program ,,Ratujemy i uczymy ratować”- pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Wspólnotą Sióstr Karmelitanek Misjonarek, które obejmują opieką świetlicowa naszych uczniów.
 • Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, na terenie którego uczniowie naszej szkoły co roku uczestniczą w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez terapeutów.
 • Fundacją ISKIERKA- w działania charytatywne fundacji angażuje się cała społeczność szkolna i przedszkolna.
Skip to content