Header

Kontakt

http://zsp16.zabrze.magistrat.pl/db/360_1_208343_32729.png

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16

ul. Cmentarna 7

41-800 Zabrze

W skład Zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Brzechwy

Przedszkole nr 2 im. Dziecięcego Uśmiechu

TELEFON

ZESPÓŁ/SZKOŁA: 32 271 28 66

Telefony wewnętrzne:

sekretariat-31

dyrektor- 32

pokój nauczycielski- 33

kuchnia-34

księgowość- 35

pielęgniarka-36

przedszkole- 37

PRZEDSZKOLE- 32 271 10 3

KSIĘGOWOŚĆ- 32 370 24 71 – telefon bezpośredni

FAX- 32 271 28 66

 Adresy e-mailowe: 

dyrektor@zsp16.zabrze.pl

sekretariat@zsp16.zabrze.pl

ksiegowosc@zsp16.zabrze.pl