Header

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.12.1981 – Pamiętamy!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu dla uczniów i nauczycieli z województwa śląskiego ,,Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”

W ramach działań projektu Młode Pokolenia o „Solidarności” Szkoła przygotowała miejsce patriotyczno-historyczne na temat wprowadzenia stanu wojennego.

W ramach projektu  klasy VII i klasa VIII w dniu 2 listopada zobaczyła film „Nie zabierajcie nam mamy”. Projekcja filmu dokumentalnego była dla uczniów okazją zapoznania się z nieopowiedzianą do tej pory historią działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.)

W dniu 16 listopada klasy VII i VIII wzięły udział w lekcji historii z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych (przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej) poświęconych stanowi wojennemu. Wystawa w szkole dostępna jest dla wszystkich uczniów i pracowników, którzy z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa w związku z Covid-19 mogą się z nią zapoznać.

Skip to content