Header

Dotknij nauki

https://bibliotekazabrzesp32.files.wordpress.com/2018/09/logo_dotknij_nauki.jpgROK SZK. 2018/19

Rozpoczęliśmy  już realizację drugiej części projektu ,,Dotknij nauki”. W tym roku szkolnym uczestniczą w nim uczniowie klas  szóstych oraz  klasy piątej. W ramach projektu trwają również prace remontowe w dawnej sali przyrodniczej, która  stanie się nowoczesną pracownią do realizacji lekcji przyrody, fizyki  i chemii.

PODSUMOWANIE PROJEKTU 

„DOTKNIJ NAUKI” –

FESTIWAL NAUKI 2019 r.

W naszej szkole w dniu 14.06.2019 r. odbył się Festiwal Nauki jako podsumowanie dwuletniego projektu „Dotknij Nauki”. W ramach tego wydarzenia uczniowie zaprezentowali prace wykonane na zajęciach „Projekt edukacyjny” oraz wykonali szereg doświadczeń z dziedziny fizyki i przyrody.  Wyjaśnili w jaki sposób należy się zdrowo odżywiać i pokazali piramidę żywienia.

PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

Uczniowie na podsumowanie zajęć w ramach modułu „Projekt Edukacyjny” wykonali prace m.in. „Tsunami”, „Piramidę Żywienia”, „Wodospad”, „Roboty ekologiczne”, „Wulkan”, „Układ Słoneczny”,”Układ Planetarny”, plansze i plakaty dotyczące ekologii.

Prace uczniów zostały ocenione przez Komisję w składzie:

 • Monika Fereniec
 • Magdalena Wilga
 • Anna Wróbel

 

 

NASZE WYCIECZKI

16 października uczniowie klas V, VI a i VI b odwiedzili interaktywny Park 12 C w ramach projektu ,,Dotknij nauki”. Dzieci miały okazję ciekawie spędzić czas i przez zabawę poznać działanie urządzeń opartych na podstawowych prawach fizyki. Największym zainteresowaniem cieszyły się labirynt, wiatrak amerykański i śruba Archimedesa.

NASZE ZAJĘCIA

Park Repty – Tarnowskie Góry

Uczniowie zapoznali się z historią powstania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w Reptach oraz rodzajem roślin i zwierząt w nim występujących. Dowiedzieli się o możliwościach chronienia środowiska naturalnego oraz jak segregować śmieci.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

Uczniowie wysłuchali krótką prelekcję na temat „Autostrady dźwięku”. Następnie zostali oprowadzeni przez pracownika Politechniki. Każdy mógł urządzenie uruchomić i zobaczyć jak to się ma do życia codziennego. Było wiele zabawy i uśmiechu … .

SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA W ZABRZU

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z historią rozwoju górnictwa, maszyn górniczych, struktury funkcjonowania kopalni. Poznali tradycje górnicze oraz trud pracy górników. Dowiedzieli się  z jakimi skałami można spotkać się pod ziemią , jakie mają właściwości i zastosowanie.

 

PALMIARNIA W GLIWICACH

Uczniowie mieli możliwość zobaczyć różne gatunki roślin i zwierząt, gadów, ptaków.

Zwiedziliśmy wszystkie pawilony :

 • Pawilon roślin użytkowych
 • Pawilon tropiku
 • Pawilon historyczny
 • Pawilon sukulentów
 • Pawilon akwarystyczny

Jednak ryby można podziwiać dłuuuuuuuugo ………..

 

 

OGRÓD LEMA W KRAKOWIE

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ekspozycją plenerową na którą składają się urządzenia, konstrukcje i modele pozwalające na poznawanie praw fizyki i świata przyrody. Oddziaływanie siły (huśtawki), utrzymanie równowagi (obrotowe tarcze, równoważnie), drgania i fonia, działanie wody (turbiny wodne) – to jedne z wielu atrakcji tego ogrodu.

 

ROK SZK.2017/18

 

 W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie przystąpili do projektu „Dotknij nauki” . Realizowany on będzie w latach 2017-2019. Obejmie kolejne roczniki klas 6-7, 5-4. Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki  poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych–szkolnych i pozaszkolnych.  Projekt ,,Dotknij nauki” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach z zakresu doskonalenia technik uczenia się oraz  modułów: Laboratorium młodego badacza, Matematyka praktyczna, Biologia doświadczalna, Tajemnice ziemi.

 

Wycieczki zrealizowane w ramach projektu

 

 Łaźnia Łańcuszkowa w Zabrzu

Uczniowie uczestniczyli w cyklu spotkań w Łaźni Łańcuszkowej. Każdy wykład był poświęcony  osobnej dziedzinie fizyki i zjawiskom zachodzącym w przyrodzie np. wodzie, ogniowi, optyce,  wodzie. Na wykładzie z zakresu optyki uczniowie zobaczyli doświadczenia oraz mieli możliwość przekonania się, czy to co widzą jest prawdziwe, czy to tylko złudzenie optyczne.

 

Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu

Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Sztolni Królowej Luizy, co pozwoliło im dostrzec trud pracy górniczej oraz zaobserwować postęp technologii na przestrzeni ostatnich kilku lat. Poznali historię górnictwa, tradycje oraz zwyczaje z tym związane. Zostali również zapoznani    z różnymi rodzajami skał, sposobem ich powstawania i zastosowaniem w przemyśle.  

 

Wycieczka do Ogrodu Lema w Krakowie

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ekspozycją plenerową na którą składają się urządzenia, konstrukcje i modele pozwalające na poznawanie praw fizyki i świata przyrody. Oddziaływanie siły (huśtawki), utrzymanie równowagi (obrotowe tarcze, równoważnie), drgania i fonia, działanie wody (turbiny wodne) – to jedne z wielu atrakcji tego ogrodu.

 

Wycieczka do Planetarium w Chorzowie

Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami i zjawiskami z zakresu astronomii. Zajęcia miały formę wykładu, któremu towarzyszył pokaz. Tematem przewodnim było udowodnienie tezy o ruchu obrotowym Ziemi. Uczniowie zobaczyli różne konstelacje gwiazd oraz poznali historię nadawania ich nazw.

 

Wycieczka do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uczniowie zwiedzali wystawę interaktywną „Autostrada dźwięku”. Mogli wszystkie urządzenia i eksponaty uruchomić i zaobserwować efekt ingerencji. Szczególnym zainteresowaniem okazały się następujące obiekty: „Zobaczyć dźwięk”, „Echolokacja”, „Wzburzona woda”, „Powietrzny pocisk”.

 

ZAJĘCIA MODUŁOWE 

Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość wykonywać różne doświadczenia, zdobywać wiedzę i rozwinąć zainteresowania.

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

Uczniowie na podsumowanie zajęć w ramach modułu „Projekt Edukacyjny” wykonali prace m.in. „Tsunami”, „Piramidę Żywienia”, „Roboty ekologiczne”, „Wulkan”. Prace uczniów zostały ocenione przez Komisję w składzie:

 • Monika Fereniec
 • Magdalena Wilga
 • Anna Wróbel

       

Skip to content