Header

Dokumenty szkoły

Statut SP 2

Koncepcja pracy szkoły

Program wychowawczy szkoły 

Plan działań  wychowawczych  w poszczególnych klasach

Szkolny program profilaktyki

Program ,,Ruch to zdrowie”

Program ,,Kicaj Zdrowo

Program dla klasy terapeutycznej

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Zabrzu

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2018-19

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017_18

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

System oceniania w kl. I- III

 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKA POLSKIEGO 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KL.VI 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KL.V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KL.IV

Plan wynikowy i wymagania z matematyki kl. IV

Plan wynikowy i wymagania z matematyki kl. V

Plan wynikowy i wymagania z matematyki kl. VI

Przedmiotowy-system-oceniania klasa-7

PSO z wychowania fizycznego kl. IV, kl. VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII 4_8

Historia_plan_wynik_4_wymagania_na_oceny

Historia_plan_wynik_5_wymagania_na_oceny

Historia_plan_wynik_6_wymagania_na_oceny

Historia_7_wymagania-na-oceny

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. IV- VI

Zajęcia komputerowe- wymagania_programowe klasa_IV

 Zajęcia komputerowe- wymagania_programowe klasa V

Zajęcia komputerowe- wymagania programowe kl.VI 

 Zajęcia_techniczne-_plan_wynikowy_

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z RELIGII KL.I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KL.IV- VI